Uvjeti pružanja usluge

1. Definicije

“Tvrtka” znači Simarine d.o.o.

„Uvjeti“ znače ove uvjete i odredbe.

“Ugovor” znači svaki ugovor između tvrtke i kupca za proizvode

„Kupac“ znači osoba ili tvrtka čije je narudžbu Proizvoda prihvatilo Društvo.

„Roba” znači bilo koji Proizvod koji je isporučio ili ga tvrtka treba isporučiti kupcu.

„Proizvodi“ znači bilo koju robu koju Društvo isporučuje ili isporučuje Kupcu.

“Pismeno” uključuje elektroničku komunikaciju.

2. O uvjetima i odredbama

Ovi uvjeti određuju uvjete i odredbe koji će se primjenjivati ​​prilikom narudžbe putem web trgovine kojom upravlja tvrtka. Posjećivanjem stranice tvrtke i / ili kupnjom nečega od tvrtke, kupac sudjeluje u Uvjetima i prihvaća se da će biti obvezani sljedećim uvjetima i odredbama. Imajte na umu da su ovi uvjeti podložni promjenama, stoga pregledajte i spremite ili ispisujte kopiju trenutnih uvjeta prije svake narudžbe koju pošaljete.

3. Podaci tvrtke (da nas kontaktirate)

SIMARINE d.o.o.

Ulica Škofa Maksimiljana Držečnika 6

  1. Maribor

SLOVENIJA

www.simarine.net

E-adresa: [email protected]

Tel. broj: +38640277107

4. Uvjeti

Sve narudžbe prihvaća Društvo i podliježe i u skladu s ovim Uvjetima. Ovi uvjeti predstavljaju cjelokupni ugovor između tvrtke i kupca u odnosu na naručene proizvode. Izmjena ovih Uvjeta nije dopuštena osim ako to izričito ne odobri direktor Društva.

Tvrtka zadržava pravo, ali nije obvezna, ograničiti prodaju naših proizvoda bilo kojoj osobi, geografskoj regiji ili jurisdikciji. Tvrtka to pravo može koristiti za svaki slučaj.

Tvrtka zadržava pravo ograničiti količine bilo kojeg proizvoda koji nudimo. Svi opisi proizvoda ili cijena proizvoda podložni su promjenama u bilo koje vrijeme bez prethodne najave, prema vlastitom nahođenju Kompanije.

Tvrtka se potrudila prikazati što je točnije boje i slike naših proizvoda koji se pojavljuju u trgovini. Tvrtka ne može jamčiti da će prikaz bilo koje boje na monitoru vašeg računala biti točan.

Tvrtka nije odgovorna ako informacije dostupne na ovim stranicama nisu točne, potpune ili aktualne. Materijal (Proizvodi) na ovim stranicama predviđen je samo za opće informacije i na njega se ne smije upozoravati niti koristiti kao jedini temelj za donošenje odluka bez savjetovanja s primarnim, tačnijim, potpunijim ili pravovremenijim izvorima informacija. Svako pouzdanje u podatke na ovim stranicama na vlastiti je rizik Kupca.

Ova web stranica može sadržavati određene povijesne podatke. Povijesni podaci, nužno, nisu aktualni i pružaju se samo za potrebe kupca. Tvrtka zadržava pravo promjene sadržaja ove web stranice u bilo koje vrijeme, ali Kompanija nema obvezu ažurirati nikakve podatke na web mjestu.

5. Cijene

Cijena proizvoda je uvijek cijena navedena u web trgovini kada Kupac izvrši svoju narudžbu.

Tvrtka zadržava pravo promjene cijena bez prethodne obavijesti u bilo koje vrijeme.

Cijene proizvoda su u € (u Eurima) i uključuju PDV.

6. Plaćanje

Sva plaćanja moraju biti izvršena 100% unaprijed. Ako kupac ne izvrši plaćanje do roka, narudžba će se smatrati otkazanom.

7. Naručitelji i dostava

Tvrtka zadržava pravo odbiti trgovinu s bilo kojom tvrtkom ili osobom. Tvrtka zadržava pravo ograničiti ili zabraniti narudžbe koje, prema vlastitoj presudi tvrtke, izgleda postavljaju trgovci, preprodavači ili distributeri.

Sve navedene cijene uključuju isporuku. Dostava će se izvršiti na adresu navedenu od strane Kupca, o trošku Kupca i bit će dodana narudžbi u trenutku otpreme. Tvrtka može koristiti bilo koju dostupnu metodu isporuke. Proizvod se isporučuje u roku od 30 dana, nakon što kupac naruči i plati Proizvod. Vrijeme isporuke je 3-8 dana. Procjenjuju se svi datumi isporuke kupcu u vezi s Narudžbom. Tvrtka će se poslužiti razumnim nastojanjima da ispoštuje vrijeme isporuke, ali nije odgovorna za kašnjenje.

Za troškove dostave vrijede sljedeće naknade za rukovanje:

  • za države EU 25 EUR
  • za ostatak svijeta – Besplatna poštarina

Tvrtka će se poslužiti razumnim nastojanjima da ispuni dostavu, ali osim kako je navedeno u 8 i 9 ni u kojem slučaju, ni u kojem slučaju neće biti nadoknađena Kupcu za kasnu isporuku ili ne isporuku. Vrijeme isporuke neće biti suštinsko.

Kupac je odgovoran za pribavljanje svih licenci i za sve dužnosti, dažbine i troškove koje je bilo koje nadležno tijelo naplatilo u vezi s proizvodima, te će nadoknaditi Društvo bilo kakve novčane kazne, dužnosti, nepotrebne kazne, namete i troškove koji su nametnuti ili nastali u društvu u vezi s narudžbom.

Tvrtka može, prema vlastitom nahođenju, ograničiti ili otkazati kupljene količine po kupcu ili po narudžbi. Tvrtka zadržava pravo odbiti uslugu bilo kome iz bilo kojeg razloga u bilo koje vrijeme.

8. Inspekcije, ne isporuka, povrati i povrat

Kupac mora pregledati Proizvode čim je to razumno izvedivo nakon isporuke i Društvo neće biti odgovorno za bilo kakve nedostatke Proizvoda, osim ako se Kompaniji ne dostavi pismeno upozorenje u roku od 10 dana od tog datuma.

Društvo neće biti odgovorno za bilo kakvu isporuku Proizvoda, osim ako tvrtka pismeno obavijesti u roku od 5 dana od dana kada je roba trebala biti isporučena.

Osim što je detaljnije navedeno u Uvjetu 9 niže, niti jedan nalog se ne može poništiti ili prihvatiti na kredit bez prethodnog pismenog pristanka Društva. Nakon dogovora, bilo koji povrat biti će isplaćen kupcu u roku od 14 dana.

9. Pravo na otkaz ugovora

Kupac ima pravo odustati od otkazivanja ovog ugovora u roku od 30 dana bez ikakvog razloga. Rok za otkaz istječe nakon 30 dana od dana kada Kupac kupi, ili treća osoba koja nije prijevoznik i naznačeno od strane Kupca, fizički položaj posljednjeg dobra.

Za ostvarivanje prava na otkaz, Kupac mora obavijestiti Društvo (SIMARINE d.o.o., Ulica Škofa Maksimiljana Držečnika 6, 2000 Maribor, SLOVENIJA, e-mail: [email protected], Tel. Broj: +38640277107) o svojoj odluci da otkaže ovaj ugovor od jasna izjava (npr. pismo poslano poštom ili e-poštom). Kupac može koristiti sljedeći obrazac za otkazivanje modela: (Ja / Mi naziv tvrtke, ovim putem obavještavam da odjavljujem moj / naš ugovor o prodaji slijedeće robe _________, naručene _____, primljene _____. Ime, adresa kupca , datum, potpis), ali nije obavezan.

Za ispunjenje roka za otkaz dovoljno je da kupac pošalje svoju poruku vezanu za ostvarivanje prava na otkaz prije isteka roka za otkaz.

Učinci otkaza

Ako Kupac otkaže ugovor, Tvrtka će nadoknaditi Kupcu sva plaćanja primljena od Kupca, uključujući troškove isporuke, bez nepotrebnog odgađanja i u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je Društvo obaviješteno o Odluka kupca da odustane od ovog ugovora. Društvo će izvršiti povrat koristeći isti način plaćanja kao što je Kupac korišten za početnu transakciju, osim ako se izričito ne dogovore drukčije; u svakom slučaju, kupac neće snositi nikakve naknade kao rezultat takve nadoknade. Tvrtka može zadržati povrat novca dok robu ne primi natrag ili Kupac ne dostavi dokaze da je poslao robu, ovisno o tome što je najranije.

Kupac će vratiti robu ili je predati Društvu, bez nepotrebnog odgađanja i u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je Kupac obavijestio o odustajanju od ovog ugovora Društvu. Rok je ispunjen ako Kupac pošalje robu prije isteka roka od 14 dana. Kupac će morati snositi izravne troškove vraćanja robe. Kupac je odgovoran samo za bilo koju umanjenu vrijednost robe koja proizlazi iz rukovanja, osim one koja je nužna za utvrđivanje prirode, karakteristika i funkcioniranja robe.

10. Jamstva

Svaki potrošač Proizvoda dobiva međunarodno jamstvo koje vrijedi tri godine od datuma kupnje nadalje.

Zbog pružanja jamstva tvrtke, Tvrtka će besplatno, popraviti, ili po želji tvrtke zamijeniti Proizvod. Ova se obveza ne primjenjuje:

– Ako je greška nastala zato što je Kupac izmijenio ili popravio takav Proizvod bez pismenog pristanka Društva,

– Budući da kupac nije slijedio upute proizvođača za skladištenje, upotrebu, ugradnju, upotrebu ili održavanje proizvoda,

– Ako kupac nije obavijestio Društvo o bilo kojoj manjkavosti u skladu s uvjetima 7.

ili

– Ako kupac ne obavijesti Društvo o kvaru u roku od 24 mjeseca od datuma otpreme proizvoda.

11. Prava intelektualnog vlasništva

Sva prava intelektualnog vlasništva priložena korporacijskom imenu i / ili zaštitnom znaku oznake Proizvod ili tvrtka, ili bilo koje drugo označavanje ili zaštitni znak koji koristi Društvo, kao i sva prava vezana uz Proizvode i promotivni koncept ne pripadaju Kupac.

12. Osobne informacije

Kupčevo dostavljanje osobnih podataka putem trgovine regulirano je pravilima o privatnosti tvrtke. Za dodatne informacije, Kupac će pogledati Pravila o privatnosti.

13. Propusti otkaze

Svi ugovori će se upravljati zakonom Republike Slovenije. Sve sporove proizašle iz ovog odnosa tvrtka i kupac će pokušati riješiti međusobnim pregovorima i dogovorom. Ako se takav dogovor ne može postići, spor se podnosi nadležnom sudu Republike Slovenije, ali Društvo može provesti takav ugovor kod bilo kojeg suda nadležne nadležnosti.

U slučaju da jedna ili više odredbi ovih Uvjeta budu ili postanu nevažeće, ne utječe na valjanost ostalih sadržaja Uvjeta.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. Find out more info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close