Pogoji poslovanja

1. Definicije

„Podjetje“ pomeni podjetje Simarine d.o.o.

„Pogoji“ pomenijo ta pravila in pogoje.

„Pogodba“ pomeni vsako pogodbo med podjetjem in kupcem za izdelke

“Stranka” pomeni osebo (osebe) ali podjetje, katerega naročilo za izdelke je podjetje sprejelo.

„Blago“ pomeni vsak izdelek, ki ga podjetje kupi ali ga mora dobaviti.

„Izdelki“ pomeni vsako blago, ki ga podjetje kupi ali ga mora dobaviti.

„Pisno“ vključuje elektronske komunikacije.

2. O splošnih pogojih

Ti pogoji določajo pravila in pogoje, ki bodo veljali pri oddaji naročila prek spletne trgovine, ki jo upravlja podjetje. Kupec obišče spletno stran podjetja in / ali kupi nekaj od podjetja, se vključi v Pogoje in se strinja, da jih bodo zavezali naslednji pogoji. Upoštevajte, da se ti pogoji lahko spremenijo, zato pred vsakim oddanim naročilom preglejte in shranite ali natisnite kopijo trenutnih pogojev.

3. Podatki podjetja (za stik z nami)

SIMARINE d.o.o.

Ulica Škofa Maksimiljana Držečnika 6

2000 Maribor

SLOVENIJA

www.simarine.net

E-pošta: [email protected]

Tel. številka: +38640277107

4. Pogoji

Vsa naročila družba sprejme in ob upoštevanju in v skladu s temi pogoji. Ti pogoji predstavljajo celoten dogovor med podjetjem in kupcem glede naročenih izdelkov. Spreminjanje teh pogojev ni dovoljeno, razen če to izrecno ne dovoli direktor podjetja.

Podjetje si pridržuje pravico, vendar ni zavezano, omejiti prodajo naših izdelkov kateri koli osebi, geografski regiji ali jurisdikciji. Podjetje lahko to pravico uveljavlja za vsak primer posebej.

Podjetje si pridržuje pravico omejiti količine vseh izdelkov, ki jih ponujamo. Vsi opisi izdelkov ali cen izdelkov se lahko kadar koli spremenijo brez predhodnega obvestila po lastni presoji podjetja.

Podjetje se je zelo potrudilo, da bi čim bolj natančno prikazalo barve in slike naših izdelkov, ki se pojavljajo v trgovini. Podjetje ne more jamčiti, da bo prikazovalnik katere koli barve vašega računalnika točen.

Podjetje ne odgovarja, če informacije, dostopne na tem spletnem mestu, niso točne, popolne ali aktualne. Gradivo (Izdelki) na tej spletni strani je namenjeno le splošnim informacijam in se nanje ne sme sklicevati ali uporabljati kot edino podlago za sprejemanje odločitev brez posvetovanja s primarnimi, natančnejšimi, popolnejšimi ali pravočasnejšimi viri informacij. Vsako zaupanje v informacije na tej spletni strani je na lastno odgovornost kupca.

To spletno mesto lahko vsebuje določene zgodovinske podatke. Zgodovinske informacije nujno niso aktualne in so na voljo samo za reference. Podjetje si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni vsebino tega spletnega mesta, vendar podjetje ni dolžno posodabljati nobenih informacij na spletnem mestu.

5. Cene

Cena izdelka je vedno navedena cena v spletni trgovini, ko kupec odda svoje naročilo.

Družba si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni svoje cene brez predhodnega obvestila.

Cene izdelkov so v EUR (EUR) in vključujejo DDV.

6. Plačilo

Vsa plačila je treba opraviti 100% vnaprej. Če kupec ne plača do roka zapadlosti, se brez poseganja v katero koli drugo pravico ali pravno sredstvo šteje, da je naročilo preklicano.

7. Naročila in dostava

Družba si pridržuje pravico do zavrnitve trgovanja s katerim koli podjetjem ali osebo. Podjetje si pridržuje pravico omejiti ali prepovedati naročila, ki jih po izključni presoji podjetja zdi, da jih dajejo trgovci, preprodajalci ali distributerji.

Vse navedene cene ne vključujejo dostave. Dostava bo opravljena na naslov, ki ga navede stranka, za stroške kupca in bo ob odpremi dodana k naročilu. Podjetje lahko uporabi kateri koli način dostave, ki mu je na voljo. Izdelek je odposlan v roku 30 dni po naročilu in plačilu izdelka za izdelek. Čas dostave je 3-8 dni. Vsi datumi dostave, ki jih kupcu predloži v povezavi z naročilom, so ocene. Družba se bo potrudila, da bo dosegla čas dostave, vendar ni odgovorna za zamude.

Za stroške dostave veljajo naslednji stroški ravnanja:

  • za države EU 25 EUR
  • za preostali svet – Brezplačna dostava

Podjetje si bo prizadevalo, da bo izpolnilo dostavo, vendar razen, kot je določeno v 8 in 9 spodaj, v nobenem primeru ne bo odškodnino kupcu zamudilo za zamudo ali ne-dobavo. Čas za dostavo ne bo bistvenega pomena.

Naročnik je odgovoren za pridobitev vseh licenc in za vse dajatve, dajatve in stroške, ki jih za izdelke izterja kateri koli ustrezni organ in bo družbo povrnil z morebitnimi globami, dolžnostmi, kazni, nepotrebnimi dajatvami, dajatvami in stroški, ki jih družba naloži ali nastane. v povezavi z naročilom.

Podjetje lahko po lastni presoji omeji ali prekliče kupljene količine po kupcu ali po naročilu. Podjetje si pridržuje pravico, da kadar koli zavrne storitev komu iz katerega koli razloga.

8. Pregledi, dostava, vračilo in vračilo

Kupec mora izdelke pregledati takoj, ko je to razumno izvedljivo po dobavi in ​​družba ne odgovarja za kakršne koli pomanjkljivosti izdelkov, razen če ji podjetje pošlje pisno obvestilo v roku 10 dni od tega datuma.

Družba ne bo odgovorna za kakršno koli dostavo Izdelkov, razen če ji v roku 5 dni od datuma, ko bi blago moralo biti dostavljeno, podjetje pisno ne sporoči.

Razen, kot je podrobno opisano v Pogoju 9 spodaj, nobenega naročila ni mogoče preklicati ali sprejeti v kredit brez predhodnega pisnega soglasja družbe. Po dogovoru se kupcu morebitna povračila povrnejo v roku 14 dni.

9. Pravila pri odpovedi pogodbe

Stranka ima pravico, da prekliče to pogodbo v roku 30 dni brez navedbe razloga. Rok odpovedi poteče po 30 dneh od dneva, ko ga kupec kupi, ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo navede stranka, fizični položaj zadnjega blaga.

Za uveljavitev pravice do preklica mora kupec obvestiti podjetje (SIMARINE d.o.o., Ulica Škofa Maksimiljana Držečnika 6, 2000 Maribor, SLOVENIJA, e-pošta: [email protected], tel. Št .: +38640277107) o svoji odločitvi, da prekliče to pogodbo s jasna izjava (npr. pošiljanje pisma po pošti ali e-pošti). Naročnik lahko uporabi naslednji obrazec za preklic: (I / Mi, ime podjetja, s tem sporočim, da odjavim svojo pogodbo o prodaji naslednjega blaga _________, naročeno dne _____, prejeto _____. Ime, naslov stranke , datum, podpis), vendar ni obvezen.

Za izpolnitev odpovednega roka zadošča, da kupec pred iztekom roka za odpoved pošlje sporočilo v zvezi z uveljavljanjem pravice do odpovedi.

Učinki odpovedi

Če stranka odpove pogodbo, bo podjetje stranki povrnila vsa plačila, prejeta od kupca, vključno s stroški dostave, brez nepotrebnega odlašanja, vsekakor pa najpozneje v 14 dneh od datuma, ko je družba obveščena o Odločitev stranke, da odstopi od te pogodbe. Družba bo povrnila z istim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabila stranka za začetno transakcijo, razen če ni izrecno dogovorjeno drugače; V vsakem primeru stranka zaradi takšnih povračil ne bo plačala nobenih pristojbin. Podjetje lahko zadrži povračilo, dokler blaga ne prejme nazaj ali kupec ne predloži dokazila, da je blago vrnil nazaj, kar je prej.

Kupec blago vrne nazaj ali ga izroči Družbi brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva, ko je kupec družbi sporočil odstop od te pogodbe. Rok je izpolnjen, če kupec blago vrne pred iztekom 14 dnevnega roka. Kupec bo moral kriti neposredne stroške vračila blaga. Naročnik je odgovoren le za kakršno koli zmanjšano vrednost blaga, ki je posledica ravnanja, razen tistega, kar je potrebno za ugotovitev narave, značilnosti in delovanja blaga.

10. Garancija

Vsak potrošnik izdelkov prejme mednarodno garancijo, ki velja za obdobje treh let od datuma nakupa naprej.

Ker je zagotovljena garancija podjetja, bo družba brezplačno, popravila ali po želji podjetja zamenjala izdelek. Ta obveznost ne velja:

– če je napaka nastala, ker je kupec tak izdelek izpremenil ali popravil brez pisnega soglasja družbe,

– ker kupec ni upošteval navodil proizvajalca glede shranjevanja, uporabe, namestitve, uporabe ali vzdrževanja izdelka,

– Če kupec ni obvestil Družbe o kakršni koli napaki v skladu s 7. pogojem.

ali

– Če stranka v roku 24 mesecev od datuma pošiljanja izdelka ne obvesti podjetja o napaki.

11. Pravice intelektualne lastnine

Vse pravice intelektualne lastnine, povezane z imenom podjetja in / ali blagovno znamko poimenovanja Izdelek ali podjetje, ali katero koli drugo poimenovanje ali blagovno znamko, ki jo uporablja družba, kot tudi vse pravice, ki so priložene k Izdelkom in promocijskemu konceptu, ne pripadajo Stranka.

12. Osebne informacije

Kupčevo posredovanje osebnih podatkov prek trgovine ureja pravilnik o zasebnosti podjetja. Za dodatne informacije stranka preuči politiko zasebnosti.

13. Razno

Vse pogodbe ureja pravo Republike Slovenije. Vse spore, ki izhajajo iz tega razmerja, bosta družba in kupec poskušala rešiti na podlagi medsebojnih pogajanj in dogovora. Če takega dogovora ni mogoče doseči, se spor predloži pristojnemu sodišču Republike Slovenije, vendar pa lahko družba takšno pogodbo uveljavi na katerem koli pristojnem sodišču.

V primeru, da bi morale ena ali več določb teh pogojev postati ali razveljaviti, veljavnost drugih vsebin teh pogojev ne vpliva.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. Find out more info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close